VISIEBIJEENKOMST - Sportieve Omgeving Maasbree

Vanavond om 20.00 bij Niëns Horeca:

De gemeente Peel en Maas heeft het Dorpsoverleg Maasbree en de Stichting Bree gevraagd het initiatief te nemen om, met bewoners en stakeholders uit de kern Maasbree, een visie te ontwikkelen voor de sportieve omgeving. Maasbree kent op sportief gebied een ruim scala aan voorzieningen dat past bij het intensieve gebruik door verenigingen. Hiermee kan op dit moment worden voorzien in de behoefte van vandaag maar de vraag is natuurlijk of dit ook toereikend dan wel te ruim is voor de toekomst. Wij stellen het op prijs als u met ons een moment mee kunt denken over de volgende vragen: * Hoe gaat de behoefte aan sportieve voorzieningen zich naar verwachting in de komende 5 tot 10 jaar in Maasbree ontwikkelen? * Wat voor een effecten heeft dat op bestaande en mogelijk nieuw te realiseren voorzieningen? * Als we rekening houden met de toekomstige ontwikkeling en effecten wat zou dan een verstandig en realistisch advies zijn t.a.v. de huidige sporthal in Maasbree. Onder leiding van onze dagvoorzitter Jan Custers willen we op 10 december graag met u de eerste verkenning maken. In de periode daarna komen we tot een advies dat de visie op deze ontwikkelingen weergeeft en de denkrichting over toekomst van de sporthal omvat. Dit advies zal door de gemeente worden betrokken bij de besluitvorming rondom de toekomst van de sporthal die medio 2016 is voorzien.

Verslag dorpsavond Maasbree
Visietraject duurzame sportieve omgeving

Reacties

 
Nog geen reactie
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
donderdag 22 april 2021