Verslag dorpsavond Maasbree

DORPSAVOND MAASBREE;

VERHELDERING PLANNEN EN VRAGEN VAN INWONERS

Op dinsdag 17 november heeft de gemeente Peel en Maas ism het Dorpsoverleg Maasbree een dorpsavond georganiseerd. Een aantal onderwerpen kwamen hierbij aan bod zoals de wijzigingen in het bestemmingsplan van het centrum, het MFA en het nieuwe te realiseren dorpsplein. Vanuit het publiek werden de vernomen plannen tot uitbreiden van de Jumbo aangekaart.

Hieronder volgt een kort verslag per onderwerp, met vragen en punten van kritiek vanuit het publiek. Meer informatie en foto's zijn te vinden op de website van het dorpsoverleg www.maasbree.nl of de facebookpagina facebook.com/maasbree.

Wijzigingen in het bestemmingsplan

Het plan omvat drie locaties. De nieuwbouw Op de Kemp omvat 5 grondgebonden woningen met een eigen parkeerplaats. Aan de achterzijde van het nieuwe MFA is plaats voor drie woningen. In de voormalige kloostertuin worden maximaal12 grondgebonden woningen gepland. Kenmerkend voor dit gebied is dat woningen aangepast worden aan de historische achtergrond met veel groen, looppaden naar de omliggende straten en de wijk wordt autoluw gemaakt. Hier komt ook een zorggebouw van Daelzicht met 20 zorgstudio's. Op alle drie locaties komen woningen met een maximale hoogte van 11 meter. De indeling en architectuur kunnen door de toekomstige bewoners voor een groot deel zelf worden bepaald. Voorwaarde is wel dat hoogwaardige en duurzame materialen worden gebruikt. Het ontwerp bestemmingsplan wordt vanaf medio december 2015 gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Het streven is om in april volgend jaar het plan aan de gemeenteraad te presenteren.

Vragen/opmerking:

  • -Is er animo voor al deze woningen?
  • -Waarom geen groenvoorziening in de vorm van een parkje in de 'kloostertuin'?

Het MFA

Het toekomstige gemeenschapshuis moet het middelpunt van het dorp worden waar ruimte is voor alle inwoners om elkaar te ontmoeten. De sloop van het voormalige gemeentehuis en de bouw van het MFA gaat in totaal ruim 3 miljoen euro kosten. De sloop heeft zo'n 6 ton gekost, voor de bouw is 2,1 miljoen euro gereserveerd. De afronding en inrichting gaat 180.000 euro kosten. Een 3D animatietour door het MFA is te vinden op de website www.mfamaasbree.nl.

Ontwikkelingen dorpsplein

Het plan voorziet in een nieuwe inrichting van het plein tussen de basisschool en het toekomstige MFA. Het plein wordt nu gebruikt als parkeerplaats. Het moet een gezellige ontmoetingsplek worden waar inwoners kunnen wandelen, op een terras kunnen zitten. Er wordt veel aandacht gegeven aan toegankelijkheid, ook voor mensen met een handicap, ruimte voor evenementen en groene voorzieningen. Aan weerszijden worden bomen geplant en er wordt gebruik gemaakt van heggen. Het midden van het plein wordt vrijgehouden en bestraat met andere klinkers. Er is wel plaats voor 26 parkeerplaatsen en achter het nieuwe MFA komen extra plaatsen voor fietsenstallingen. De plannen voor de nieuwe inrichting worden nu door een werkgroep concreet ingevuld, waarna het volgend jaar aangeboden kan worden aan de gemeente. De start voor het nieuw inrichten is volgend jaar na de Ossefeesten en de kermis.

Vragen/opmerking:

  • -Komt het prieeltje terug?
  • -Krijg het beeld 'de duiker' weer een plek op het dorpsplein?
  • -Zijn er op piekmomenten nog wel voldoende parkeerplaatsen?

Korte reactie voorzitter dorpsoverleg: " We willen graag benadrukken dat we samen naar de beste oplossingen voor het dorp zoeken en het daarin onmogelijk is aan de wensen van iedere inwoner te voldoen. Laten we niet naar problemen gaan zoeken, maar samen het beste voor een bruisend centrum doen. Dan maar een keer wat verder lopen."

Busroute

Met de herinrichting van de kern van Maasbree, zoals de komst van het nieuwe MFA en de herinrichting van het dorpsplein wordt bekeken welke alternatieven er zijn om de veiligheid in de kern te vergroten. Er wordt onder andere onderzocht wat de mogelijkheden er zijn om de busroute te verleggen naar Achter de Hoven/Molenstraat. Een andere variant is de bus helemaal uit het centrum te weren en de route te verleggen naar de Provinciale weg.

Ontwikkelingen gezondheidscentrum

Het gezondheidscentrum gaat plaatsnemen in het gebouwvan het huidige Trefcentrum. Voor realisatie is het gezondheidscentrum afhankelijk van het realiseren van het MFA, waar de huidige bewoners van het Trefcentrum zullen gaan huisvesten. De sporthal en het huidige Trefcentrum vormen nu één gebouw. Voor het realiseren van het gezondheidscentrum zal er een 'knip' plaatsvinden ter hoogte van de schuin oplopende hal die leidt van de hoofdingang naar de kantine/sportbar. Er ontstaan hierdoor twee losse gebouwen. Het gezondheidscentrum brengt de volgende 'zorgverleners' samen onder één dak:huisartsenpraktijk, apotheek, fysiotherapie, diëtist, logopedie, psychologenpraktijk, podotherapie, Proteion, De Zorggroep en Viecuri. Mogelijke aanvullingen zijn een (gemeentelijk)dorpsloket, uitleen van hulpmaterialen of een tandarts.

Kort ter sprake gekomen:

Uitbreiding Jumbo; Inwoners van Maasbree hebben vernomen dat de Jumbo zou willen uitbreiden. Kan dit op de huidige locatie? Enkel omhoog uitbouwen met kantoorruimte? Het dorpsoverleg heeft hier geen officiële berichtgeving van ontvangen maar zal zelf informatie gaan inwinnen.

Toekomst functie kerkgebouw; Inwoners van Maasbree willen voorkomen dat de kerk in verval raakt mochten bezoekers in de toekomst volledig wegblijven. Het onderwerp zal later op de agenda van het dorpsoverleg komen te staan.

Locatie pinautomaat; Met de aanstaande verkoop van het voormalige Rabobank pand zal het pinautomaat een nieuwe locatie in Maasbree moeten krijgen. Zo'n locatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Vastgesteld is in ieder geval dat het MFA niet geschikt is bevonden. Er wordt gekeken naar andere mogelijkheden zoals in het gezondheidscentrum.

De sporthal/kantine; Er zijn veel zorgen geuit over de toekomst van een sporthal mét kantine in Maasbree. Zeker is dat Maasbree altijd zal beschikken over een sporthal. In welke vorm en op welke locatie wordt onderzocht. Ook wordt er bekeken of het mogelijk is een tijdelijke kantine te realiseren op de huidige locatie, na de knip.

Dinsdag 17 november Dorpsavond Maasbree
VISIEBIJEENKOMST - Sportieve Omgeving Maasbree

Reacties

 
Nog geen reactie
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
donderdag 22 april 2021