In 2014 hebben we in Maasbree onze dorpsvisie gemaakt. Daarin geven we op tal van thema's aan welke richting we in willen met ons dorp. Gelukkig is er de afgelopen jaren al veel uitgevoerd zoals de nieuwe school, het MFA en het zorgcentrum. Toch hebben we gemerkt dat de visie op een aantal onderwerpen nog onvoldoende keuzes heeft gemaakt en onvoldoende aanzet tot acties. Om een volgende stap te zetten op weg naar een vitaler dorp hebben we vanuit het Dorpsoverleg (DO) Maasbree ons voorgenomen scherpere keuzes te gaan maken en willen we tot acties komen. Dat is nodig zowel om als dorpsgemeenschap beter te kunnen sturen op de toekomst maar ook om onze partners, zoals de gemeente, mee te kunnen nemen.

Als DO hebben we via de gemeente ondersteuning gekregen in een bureau dat ons helpt om een toekomstvisie te maken. Deze toekomstvisie zal vooral focussen op een aantal ruimtelijke punten zoals de kwaliteit en identiteit van ons centrum, toenemende leegstand, maar ook woningbouw. Vanuit het DO hebben we inmiddels met het bureau een discussie gevoerd aan de hand van een aantal thema's en ook samen nagedacht over ontwikkelingsmogelijkheden. Deze thema's willen we graag breed in het dorp bediscussiëren en daarvoor organiseren we op 11 april een interactieve avond. Uw komst is van groot belang!

Waar gaan we het onder andere over hebben:

Op 11 april (19.30 uur bij Niëns) zal er een korte inleiding gegeven worden over een aantal vraagstukken in Maasbree en worden er vervolgens een aantal eerste oplossingsrichtingen geschetst. We willen graag met u in gesprek over zowel de vraagstukken als de ideeën. Het wordt een actieve avond waarbij we uw inbreng nodig hebben. U komt toch ook?