Ontwikkelingsvisie over toekomst Maasbree

De werkgroep Ontwikkelingsvisie Maasbree gaat 22 april haar concept visie 'Brits op eigen kracht' aanbieden aan het Dorpsoverleg Maasbree tijdens een informatieavond.

De werkgroep gaat ook in gesprek met de Maasbreese bevolking aan de hand van enkele pittige stellingen over deze visie. De visie dient als handvat voor het in haar gesprekken met gemeente en andere partners. Voortvloeiend uit de visie zijn toekomstige doelen dorpsoverleg geformuleerd, zoals het centrum van Maasbree, wonen, welzijn en zorg, en verbeteren van de communicatie tussen en met de inwoners Maasbree. De visie is opgesteld op basis van gesprekken van ruim 40 Maasbreese inwoners die in verschillende werkgroepen de thema's uitgewerkt hebben.

Enkele vragen die op de infoavond aan de orde kunnen komen, zijn: Moet het centrum van Maasbree verkeersluw worden met voldoende parkeergelegenheid en verplaatsing van openbaar vervoer naar Achter de Hoven? Bieden leegstaande panden in het centrum van Maasbree perspectief voor betaalbare woningen voor starters? Waar willen we een integraal werkend gezondheidscentrum realiseren in Maasbree? Hoe kan de samenwerking tussen binnen- en buitensporten in één sportieve omgeving versterkt worden? Hoe kan de samenwerking tussen verenigingen versterkt worden om de grote uitdagingen die op ons afkomen, aan te kunnen? Willen horeca- en recreatie-ondernemers samen werken aan een aantrekkelijk aanbod voor recreanten en toeristen? De bijeenkomst op 22 april begint om 19.30 uur bij Niëns Horeca. 

Kort: Uitbreiding Jumbo Maasbree?
Krachten gebundeld: Kernteam zorg en welzijn Maasb...

Reacties

 
Nog geen reactie
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
zaterdag 18 september 2021