Maasbree kiest; parkeerplaats of leefbaar plein

Er zijn veel reacties richting het Dorpsoverleg gekomen over de uitstraling van het Kennedyplein dat in 2016 vernieuwd is. De vele geparkeerde auto's en het ontbreken van groen op het plein is velen een doorn in het oog. Daarom heeft het Dorpsoverleg besloten met de direct betrokkenen de invulling van het plein nog eens te herzien. De plannen voor dit alternatieve plein zijn inmiddels gereed. Aan de inwoners van Maasbree nu de keuze; wel of niet aanpassen?

Uit brainstormsessies zijn verschillende ideeën naar voren gekomen. Vervolgens heeft een werkgroep bestaande uit betrokkenen lokale professionals deze ideeën uitgewerkt in een aantal schetsen. Deze zijn hier te bekijken. De belangrijkste uitgangspunten voor het alternatieve plein zijn: Beleving, Multifunctionaliteit, Spelen en Groen. Het "nieuwe" plein geeft hiervoor de ruimte.

Bij dit alternatieve plan wordt het plein ingericht met (mobiele) bakken met groen en centraal twee (mobiele) zit-eilanden met groen. In het nieuwe ontwerp wordt de speelplaats (op het lage deel van het plein) en het terras van Bruiz met elkaar in verbinding gebracht door twee waterpompen waar de kinderen zelf water kunnen pompen. Hierdoor ontstaat een speelfunctie aan beide zijden van het plein. Door middel van de mobiele bakken wordt er een autovrije zone aan de zijde van het Hoës van Bree en Bruiz gecreëerd. Aan de zijde van de Kennedyflat komt een blauwe zone met 14 parkeervakken waar geparkeerd kan worden. Aan de kerkzijde van het Kennedyplein blijft ruimte voor de weekmarkt. Op de Dorpstraat zijn in de schetsen eveneens bloembakken gesitueerd. Deze hebben een snelheid-beperkende functie en zorgen eveneens voor extra groen in de straat.
De gehele inrichting is demontabel, zodat tijdens kermis en Ossefeesten (of mogelijke andere grote evenementen) het gehele plein snel en makkelijk leeggeruimd kan worden. Door deze opzet wordt het plein, omringd door de markante Maasbreese gebouwen als Huis van de Loo, het Klooster en het oude Gemeentehuis, weer groen en leefbaar. Parkeren wordt middels borden doorgeleid naar de parkeerplaatsen aan de Piet Petersstraat, bij het nieuwe gezondheidscentrum (Trefcentrum) of tussen beide basisscholen.

De stem van de Maasbree telt
Het is aan de inwoners van Maasbree om te kiezen tussen het huidige plein als parkeerplaats of de alternatieve invulling met onder andere meer groen. De stem van de inwoner telt. Stemmen kan via de Facebookpagina van het Dorpsoverleg en middels stemformulieren in de DorpsDagVoorziening in de MFA in Maasbree. Er kan gestemd worden tot 20 januari.

De sociale kaart is klaar!
​Toekomstvisie Maasbree

Reacties

 
Nog geen reactie
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
donderdag 09 december 2021