Krachten gebundeld: Kernteam zorg en welzijn Maasbree

De werkgroep Zorg en Welzijn vanuit het dorpsoverleg en het kernteam Maasbree bundelen met ingang van 17 maart hun krachten. Op deze manier kan de gezamenlijke agenda op het gebied van zorg en welzijn voor de kern Maasbree beter worden bewerkt. Kunnen ontwikkelingen sneller worden opgepakt en nieuwe initiatieven vorm worden gegeven. Zo gaat de groep in de komende periode o.a. aan de slag met het in kaart brengen van het informele netwerk van organisaties (sociale kaart die bijna beschikbaar is), oriëntatie op diverse pilots huishoudelijke hulp, oriëntatie op inrichten van infoloket Maasbree, voorbereiden mogelijke komst dorpsondersteuner. Deze werkwijze en onderwerpen sluiten aan op de visie zoals die vanuit het dorpsoverleg is neergelegd.

Het kernteam Zorg en Welzijn Maasbree nodigt belangstellenden van harte uit wanneer zij een bijdrage willen leveren op één van de genoemde onderwerpen. De inschatting is dat dit per onderwerp slechts een paar avonden of momenten aan inspanning zal vragen. De belangstelling kan doorgegeven worden per mail: hanneke.hinssen@home.nl

Ontwikkelingsvisie over toekomst Maasbree
Maasbree nog meer in beweging!

Reacties

 
Nog geen reactie
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
zaterdag 18 september 2021