Jeugd en jongeren 1     Horeca toerisme en recreatie 2     Horeca toerisme en recreatie 3

Over het algemeen wordt Maasbree ervaren als een veilige omgeving voor jeugd en jongeren. Opvoeden en opgroeien wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, school, verenigingen, en netwerken waarin jeugd en jongeren dagelijks verkeren. ‘It takes a village to raise a child’, ofwel: Het hele dorp is nodig om een kind op te voeden. Essentieel  voor kinderen is een veilige basis om op te kunnen groeien. Dat is een eerste verantwoordelijkheid voor ouders, maar ook scholen en verenigingen vervullen daarin een belangrijke rol.
De nieuwe Violier profileert zich als een centrum voor het kind, waarin diverse disciplines samenwerken om kinderen optimale kansen te geven hun talenten te ontwikkelen. Basisschool, kinderopvang, GGD en andere kindgerelateerde ‘voorzieningen’ zorgen samen met ouders voor een evenwichtige basis in opvoeding, opvang en zorg. De primaire rol bij opvoeding blijft liggen bij ouders, maar de voorzieningen in de Violier bieden een krachtige ondersteuning aan ouders om deze rol op een goede manier te kunnen uitvoeren. Ook het kindervakantiewerk biedt een veilige en speelse omgeving aan kinderen om hun talenten verder te kunnen ontwikkelen. Talenten die niet alleen gericht zijn op ontwikkeling van de persoonlijke en cognitieve eigenschappen, maar ook op sociale vaardigheden. In een vroeg stadium leren kinderen wat het betekent om deel uit te maken van een groep en een gemeenschap.

Na de basisschool zijn er diverse mogelijkheden voor voortgezet onderwijs in de nabije regio. Kinderen kunnen een keuze maken uit het volgen van voortgezet onderwijs in Panningen, Blerick of Horst. Wat dat betreft, ligt Maasbree optimaal te midden van deze voorzieningen voor voortgezet onderwijs. Alle scholen liggen op fietsafstand.

Voor kinderen, jeugd en jongeren zijn er buiten schooltijd diverse mogelijkheden om hun talenten verder te ontwikkelen. Denk aan buitenschoolse opvang, ’t Maf, en de vele sport- en spelverenigingen. Maasbree heeft voldoende aanbod voor kinderen en jeugd in alle leeftijdscategorieën. Voor een avondje stappen kan men zowel terecht in het dorp zelf, alsook in nabijgelegen uitgaanscentra waar meer jeugd uit de regio bij elkaar komt.
Als met al is er voldoende basis voor kinderen en jeugd om op een veilige en gezonde manier op te groeien in Maasbree. Een minpunt is wel het gebruik van drugs door jeugd. Dit onderwerp verdient aandacht.

Belangrijk is dat er voldoende aandacht is voor de jeugd die zich niet thuis voelt bij de bestaande voorzieningen en verenigingen. De vraag is of deze groep momenteel voldoende in beeld is, en op welke manier zij een onderdeel kunnen blijven uitmaken van de Maasbreese gemeenschap. Ook kiëten (informele ontmoetingsplaatsen voor jongeren, meestal in een klein bijgebouw ergens in een achtertuin) geven jongeren gelegenheid elkaar te ontmoeten en hun vrije tijd door te brengen. Het jongerenwerk van Vorkmeer kan een goede rol spelen om jongeren te stimuleren op een evenwichtige manier op te groeien in de Maasbreese gemeenschap.