Biedt dreigende leegstand ook nieuwe kansen?

Ontwikkelingsvisiebree

(door Mat Nellen)

MAASBREE – Woensdag 22 april zal de werkgroep Ontwikkelingsvisie Maasbree haar concept visie 'Brits op eigen kracht' aanbieden aan het Dorpsoverleg Maasbree tijdens een informatieavond in Niëns Horeca. Ook zal de werkgroep in gesprek gaan met de Maasbreese bevolking aan de hand van enkele pittige stellingen over deze visie. Alle inwoners van Maasbree kunnen meepraten en meedenken. Hoe breder deze visie gedragen wordt door de bevolking, hoe krachtiger deze visie als handvat kan dienen voor het dorpsoverleg in haar gesprekken met gemeente en andere partners. 

De visie is opgesteld op basis van gesprekken van ruim 40 Maasbreese inwoners die in verschillende werkgroepen de thema's uitgewerkt hebben. De leden van de werkgroepen waren afkomstig uit de agrarische sector, bedrijfsleven, ondernemers, horeca, welzijn en zorg, verenigingen en belangenorganisaties. Nu de overheid zich steeds meer zich terugtrekt, moet ook de Maasbreese gemeenschap steeds meer samen de kar gaan trekken op meerdere fronten. Leefbaarheid, welzijn, verenigingsleven, zorg, cultuur, wonen, verkeer en veiligheid komen op het bordje van de Maasbreese gemeenschap te liggen. "Wij zijn de Maasbreese gemeenschap. We hebben elkaar nodig. Wij bepalen hoe de Maasbreese gemeenschap haar toekomst invult. Op 22 april proberen we aan de had van prikkelende stellingen met de bevolking aan de slag te gaan met de doelstellingen die we hebben op vele fronten," aldus de samenstellers van de ontwikkelingsvisie. De hele visie kan de bevolking nalezen op www.maasbree.nl Doelstellingen 

Voortvloeiend uit de visie zijn vele toekomstige doelen geformuleerd aan de hand van thema's. De volgende thema's komen aan de orde: centrum Maasbree, wonen, buitengebied, verenigingen, welzijn en zorg, buitengebied, bedrijfsleven en werkgelegenheid, horeca, toerisme en recreatie, jeugd, upgraden dorpsoverleg en verbeteren communicatie tussen en met de inwoners Maasbree. Enkele vragen die op de infoavond aan de orde kunnen komen, hebben we hier onder op een rijtje gezet: 

- Moet het centrum van Maasbree verkeersluw worden met voldoende parkeergelegenheid en verplaatsing van openbaar vervoer naar Achter de Hoven? 

- Bieden leegstaande panden in het centrum van Maasbree perspectief voor betaalbare woningen voor starters? 

- Waar willen we een integraal werkend gezondheidscentrum realiseren in Maasbree? 

- Hoe kan de samenwerking tussen binnen- en buitensporten in één sportieve omgeving versterkt worden? 

- Hoe kan de samenwerking tussen verenigingen versterkt worden om de grote uitdagingen die op ons afkomen, aan te kunnen? 

- Willen horeca- en recreatieondernemers samen werken aan een aantrekkelijk aanbod voor recreanten en toeristen? 

Dit is een slechts een greep uit de onderwerpen, waar levendig over gediscussieerd kan worden. Wie hart voor Maasbree en de Maasbreese gemeenschap heeft, die kan zijn of haar visie kwijt op woensdag 22 april. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in Niëns. 

Bekijk de Dorpsvisie

Locatie (Map)

5993 Maasbree, Netherlands
10 september overhandiging Dorpsvisie Maasbree

Reacties

 
Nog geen reactie
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
donderdag 22 april 2021