Dinsdag 17 november Dorpsavond Maasbree

De gemeente heeft aangegeven graag in gesprek te gaan met de inwoners van Maasbree met betrekking tot de actuele ontwikkelingen in het dorp. Het Dorpsoverleg Maasbree is hiervoor benaderd met de vraag deze dorpsavond verder vorm te geven. De keuze voor een datum is gevallen op dinsdag 17 november. Deze avond is iedere geïnteresseerde welkom de bijeenkomst bij te wonen.

Er is momenteel veel gaande in Maasbree. Sommige actualiteiten leiden zelfs tot ludieke initiatieven van inwoners zelf. Zo worden er handtekeningen verzameld voor het behoud van een kantine bij de sporthal. De drive van onze gemeenschap om een stem te hebben over zaken die dichtbij ons staan kunnen we trots op zijn. Wij, het Dorpsoverleg Maasbree, zetten ons in om de wensen van 'ons dorp' te bewaken. Dit deden we op 10 september jl. al toen we de dorpsvisie 'Brits op eigen kracht' overhandigden aan de gemeente. Het is nu zaak proactief ontwikkelingen aan te pakken.

Agenda
De gemeente wil u de kans geven op persoonlijke wijze geïnformeerd te worden en vragen te kunnen stellen over de stand van zaken betreffende:
- Wijzigingen in het bestemmingsplan;
- Ontwikkelingen leegstaande woningbouwlocaties;
- Het MFA;
- Ontwikkelingen dorpsplein / busroute;
- Ontwikkelingen sporthal;
- Ontwikkelingen gezondheidscentrum.
Het Dorpsoverleg voegt hier graag aan toe welke rol zij kan vervullen met betrekking tot deze onderwerpen. Bovendien heeft het dorpsoverleg recentelijk een frisse start gemaakt en stelt zij zichzelf graag aan u voor.

De bijeenkomst zal plaatsvinden bij Niëns Horeca aan de Baarlosestraat 4 in Maasbree:
- Dinsdagavond 17 november
- Aanvang 20.00 uur
- Aanmelden gewenst via info@maasbree.nl


Eerste bijeenkomst vrijwillige organisaties Maasbr...
Verslag dorpsavond Maasbree

Reacties

 
Nog geen reactie
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
donderdag 22 april 2021