Komst dorpsondersteuner inzet voor 2017

Komst dorpsondersteuner inzet voor 2017
Het kernteam Zorg en Welzijn mag terugkijken op een succesvol 2016. Er is veel energie is gestoken in de start van het nieuwe kernteam en daarnaast de opstart van een aantal projecten. In 2017 gaat het kernteam zich hard maken voor de komst van een dorpsondersteuner. Deze dorpsondersteuner moet onze projecten gaan ondersteunen en de verbinding tuss...
Lees Meer
594 Hits
0 reacties

Update centrum Maasbree; pomp komt terug!

Update centrum Maasbree; pomp komt terug!
De Gemeente Peel en Maas brengt de inwoners van Maasbree graag voor de kerstdagen op de hoogte van de stand van zaken rondom de werkzaamheden in het centrum van het Dorp. PompDe pomp, die altijd een plek had op het plein voor het gemeentehuis in Maasbree komt terug. Het is tevens gelukt om deze pomp werkend te maken. De pomp krijgt wederom een prom...
Lees Meer
1055 Hits
0 reacties

Kans molenpark Eerselsberg klein

Kans molenpark Eerselsberg klein
De kans dat er in het gebied rond Eerselsberg in Maasbree windmolens komen is erg klein. Wethouder Paul Sanders heeft hier kennis van gegeven in gesprek met het dorpsoverleg Maasbree en buurtbewoners. De provincie heeft een aantal kansrijke gebieden voor de komst van een windmolenpark aangewezen. Deze gebieden, waaronder Eerselsberg in Maasbree, zi...
Lees Meer
540 Hits
0 reacties

Nieuwe bushaltes Maasbree

Nieuwe bushaltes Maasbree
Onlangs zijn de werkzaamheden gestart aan de Provincialeweg, ter hoogte van Veldsehuizen, voor het aanleggen van een nieuwe bushalte. Eerder werd bekend dat de nieuwe vervoerder, Arriva, op de route tussen Venlo en Meijel/Weert niet meer door het dorp zou rijden. De bushaltes aan de Pastoor Leursstraat, Dorpstraat en Venloseweg komen daarmee t...
Lees Meer
1507 Hits
0 reacties

Zorgen om onvoldoende verlichting WoZoCo

Zorgen om onvoldoende verlichting WoZoCo
De bewoners van het woonzorgcomplex aan de achterzijde van de kerk hebben bij het Dorpsoverleg aangegeven dat de verlichting bij de voordeuren van de woningen/het complex en het plein achter de kerk onvoldoende is. De bewoners voelen zich onveilig en durven savonds het huis niet meer uit. De bewoners hebben de vraag bij het Dorp...
Lees Meer
851 Hits
0 reacties

Dorpsavond Maasbree 16 november, met o.a. mogelijke komst windmolens en nieuwe app

Dorpsavond Maasbree 16 november, met o.a. mogelijke komst windmolens en nieuwe app
Het dorpsoverleg Maasbree organiseert tweemaal jaarlijks een contactmoment met de inwoners van het dorp. Dit doen we door middel van dorpsavonden waar wij alle vorderingen van het afgelopen half jaar met Maasbree zullen delen. Ook is er tijdens onze dorpsavonden altijd ruimte voor interactie en feedback van de aanwezigen. De volgende dorpsavond zal...
Lees Meer
471 Hits
0 reacties

Vervolg dorpsoverleg 12 april, deelnemers werkgroepen gezocht!

Vervolg dorpsoverleg 12 april, deelnemers werkgroepen gezocht!
Enkele weken geleden, op 12 april 2016, hebben wij een dorpsavond georganiseerd voor alle geïnteresseerden in Maasbree. Deze avond bestond uit twee onderdelen. Allereerst zijn we kort ingegaan op de ontwikkelingen rondom het dorpsplein, de sporthal, het gezondheidscentrum etc.. Het tweede deel van de avond hebben we de bezoekers gevraagd in groepen...
Lees Meer
1253 Hits
0 reacties

Maasbree nog meer in beweging!

Maasbree nog meer in beweging!
Er vinden in Maasbree veel sportactiviteiten plaats, zowel in verenigingsverband als ongeorganiseerd. Ook tijdens de projectperiode van Sportdorp Maasbree (2015 en 2016) zijn nieuwe initiatieven van start gegaan en uit het sportbehoeftepeiling blijkt belangstelling voor aanvullend sport- en beweegaanbod.De stuurgroep "Sportdorp Maasbree" heeft zich...
Lees Meer
1404 Hits
0 reacties

Krachten gebundeld: Kernteam zorg en welzijn Maasbree

Krachten gebundeld: Kernteam zorg en welzijn Maasbree
​De werkgroep Zorg en Welzijn vanuit het dorpsoverleg en het kernteam Maasbree bundelen met ingang van 17 maart hun krachten. Op deze manier kan de gezamenlijke agenda op het gebied van zorg en welzijn voor de kern Maasbree beter worden bewerkt. Kunnen ontwikkelingen sneller worden opgepakt en nieuwe initiatieven vorm worden gegeven. Zo gaat de gro...
Lees Meer
1560 Hits
0 reacties

Ontwikkelingsvisie over toekomst Maasbree

Ontwikkelingsvisie over toekomst Maasbree
De werkgroep Ontwikkelingsvisie Maasbree gaat 22 april haar concept visie 'Brits op eigen kracht' aanbieden aan het Dorpsoverleg Maasbree tijdens een informatieavond. De werkgroep gaat ook in gesprek met de Maasbreese bevolking aan de hand van enkele pittige stellingen over deze visie. De visie dient als handvat voor het in haar gesprekken met gem...
Lees Meer
1458 Hits
0 reacties

Kort: Blijft de derde helft bij de sporthal mogelijk?

Kort: Blijft de derde helft bij de sporthal mogelijk?
De reacties op het eventueel verdwijnen van een een kantine bij de sporthal in Trefcentrum d'n Adelaer zijn niet aan ons voorbij gegaan. De betreffende werkgroep werkt momenteel aan een oplossing. Enkele tekeningen zijn inmiddels ingediend. Een kleinere kantine midden tussen beide tribunes geeft momenteel de voorkeur. Wij houden u op de hoogte.
Lees Meer
1595 Hits
0 reacties

Maasbree bepaalt wat de nieuwe naam van het MFA wordt!

Maasbree bepaalt wat de nieuwe naam van het MFA wordt!
​Inzenden van jouw MFA-naam kan tot 31 december via de website www.mfamaasbree.nl of via het deelnameformulier dat huis aan huis verspreid wordt. Vervolgens kunnen alle inwoners van Maasbree stemmen op de drie beste suggesties.
Lees Meer
2013 Hits
0 reacties

Kort: Uitbreiding Jumbo Maasbree?

Kort: Uitbreiding Jumbo Maasbree?
Na vragen over een vermeende uitbreiding van het filiaal van de Jumbo aan de Heierveldlaan tijdens de dorpsavond heeft het Dorpsoverleg navraag gedaan bij het management. Hoewel besluiten zoals deze (verbouwingen/uitbreidingen) hogerop gemaakt worden kon ons verteld worden dat momenteel enkel het idee leeft de jumbo verticaal uit te breiden. Kantoo...
Lees Meer
1664 Hits
0 reacties

Whats-app inzetten voor buurtpreventie in Maasbree

Whats-app inzetten voor buurtpreventie in Maasbree
Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. Whatsapp preventie is een moderne digitale vorm van buurtpreventie. Gebruikers kunnen met WhatsApp gratis met elkaar berichten uitwisselen en bestanden delen. Er zijn inmiddels steeds meer WhatsApp groepen die op lokale schaal een buurt veiliger proberen te maken. Er kunnen maximaal vij...
Lees Meer
1741 Hits
0 reacties

Ontwikkelingen nieuw dorpsplein Maasbree

Ontwikkelingen nieuw dorpsplein Maasbree
De tekeningen voor het nieuwe dorpsplein, het hart van Maasbree, zijn zo goed als klaar. Het plein wordt een mooie combinatie van groen, ontspanning en parkeergelegenheid (in mindere mate dan de huidige situatie) met ruimte voor horeca (terrasuitbreiding) en evenementen.Begin 2016 zal gestart worden met de werkzaamheden. Hierbij wordt zoveel mogel...
Lees Meer
2223 Hits
0 reacties

Visietraject duurzame sportieve omgeving

Visietraject duurzame sportieve omgeving
De eerste bijeenkomst om te komen tot een toekomstvisie voor de Sportieve Omgeving Maasbree heeft donderdag 10 december plaatsgevonden. Met de opbrengst uit de verschillende groepen gaat een kleine groep de voorzet te maken voor een document dat richting kan geven aan de ontwikkeling van een duurzame sportieve omgeving in Maasbree. Gedeeld is het...
Lees Meer
1455 Hits
0 reacties

VISIEBIJEENKOMST - Sportieve Omgeving Maasbree

VISIEBIJEENKOMST - Sportieve Omgeving Maasbree
Vanavond om 20.00 bij Niëns Horeca:De gemeente Peel en Maas heeft het Dorpsoverleg Maasbree en de Stichting Bree gevraagd het initiatief te nemen om, met bewoners en stakeholders uit de kern Maasbree, een visie te ontwikkelen voor de sportieve omgeving. Maasbree kent op sportief gebied een ruim scala aan voorzieningen dat past bij het intensieve ge...
Lees Meer
1382 Hits
0 reacties

Verslag dorpsavond Maasbree

Verslag dorpsavond Maasbree
DORPSAVOND MAASBREE;VERHELDERING PLANNEN EN VRAGEN VAN INWONERSOp dinsdag 17 november heeft de gemeente Peel en Maas ism het Dorpsoverleg Maasbree een dorpsavond georganiseerd. Een aantal onderwerpen kwamen hierbij aan bod zoals de wijzigingen in het bestemmingsplan van het centrum, het MFA en het nieuwe te realiseren dorpsplein. Vanuit het publiek...
Lees Meer
1863 Hits
0 reacties

Dinsdag 17 november Dorpsavond Maasbree

Dinsdag 17 november Dorpsavond Maasbree
De gemeente heeft aangegeven graag in gesprek te gaan met de inwoners van Maasbree met betrekking tot de actuele ontwikkelingen in het dorp. Het Dorpsoverleg Maasbree is hiervoor benaderd met de vraag deze dorpsavond verder vorm te geven. De keuze voor een datum is gevallen op dinsdag 17 november. Deze avond is iedere geïnteresseerde welkom de bije...
Lees Meer
3414 Hits
0 reacties

Eerste bijeenkomst vrijwillige organisaties Maasbree

Eerste bijeenkomst vrijwillige organisaties Maasbree
In deze roerige tijd, waarin veel gebeurt in de gemeente Peel en Maas, is een bijeenkomst gehouden voor alle organisaties die zich bezighouden met informele zorg en welzijn in Maasbree. Het doel van deze eerste bijeenkomst was elkaar beter te leren kennen en te horen wat er leeft en speelt bij alle organisaties. De eerste bijeenkomst is erg druk be...
Lees Meer
1632 Hits
0 reacties